Pro Hokei Ligasy 26 Feb 2024
Gornyak Rudnyy
1 9
0:2 0:4 1:3
Nomad Astana
Pro Hokei Ligasy 27 Feb 2024
Gornyak Rudnyy
2 3
0:1 1:2 1:0
Nomad Astana